Vestergade 39, 3. sal tv - 5000 Odense C
Ring til os: 6613 6012

Om os

Om os

Om os

Klinikkens målsætning

Vi bestræber os på at give vore patienter et professionelt, omhyggeligt og trygt forløb af høj faglig standard, efter nyeste gældende behandlingsprincipper og retningslinjer.

Vi tilstræber et højt kommunikationsniveau og en god dialog med patienterne under gensidig respekt. Patienten vil altid i forbindelse med sit aktive forløb i klinikken kunne få svar på eventuelle spørgsmål omkring undersøgelse og behandling ved at henvende sig til klinikken telefonisk eller via den sikre mailforbindelse Lægevejen.dk.

Det vægtes højt, at der opnås en god dialog med henvisende læge eller anden samarbejdspartner.

Når patienten afsluttes, fremsendes der efter patientens samtykke kopi af journal til henvisende læge. Der vil altid være lagt en plan for patienten, herunder evt. behandlingsplan for patienten til henvisende læge.

Vi følger Dataforordningen.

Klinikpersonale
Der er i klinikken ansat en fast lægesekretær og klinikassistent. Vi bestræber os alle på at give dig et trygt og professionelt behandlingsforløb med fokus på høj faglighed og en god dialog.

Hvad er en gynækolog?

En gynækolog er en læge med specialviden
om kvindesygdomme og med særligt kendskab
til forholdene omkring graviditet og fødsel.

Telefontider

Mandag
Kl. 8.30-10.30
Tirsdag
Kl. 8.30-10.30
Onsdag
Kl. 8.30-10.30
Torsdag
Kl. 8.30-10.30

Hvem er vi

Anette De Vallier Anette De Vallier

Anette De Vallier

Speciallæge i gynækologi og obstetrik

 

 

 Født 1960

 • Uddannet fra Odense Universitet, lægevidenskabelig embedseksamen 1987
 • Speciallæge i gynækologi og obstetrik fra Odense Universitetshospital 1998
 • Efter ovenstående bred faglig efteruddannelse inden for det gynækologiske og obstetriske speciale. Herunder haft ansættelser på Esbjerg Centralsygehus, Vejle Sygehus og Odense Universitetshospital, senest i 2004 med tilknytning til Fertilitetsklinikken.
 • Overtagelse af gynækologisk speciallægepraksis 2004

Medlem af

 • Dadl, Den almindelige danske Lægeforening
 • DSOG, Dansk Selskab for Gynækologi og Obstetrik
 • FAPS, Foreningen af Praktiserende Speciallæger
 • DFKO, Danske Fødsels- og Kvindelægers Organisation
Læs mere →
Heidi Krone Simonsen Heidi Krone Simonsen

Heidi Krone Simonsen

Ledende lægesekretær

 

 

 

 

Heidi er normalt den første, du møder i klinikken.

Hun er ledende lægesekretær med mange års erfaring inden for det gynækologiske speciale.

Heidi er tovholderen i dit forløb i klinikken. Hun står bl.a. for booking af nye tider, besvarelse af eventuelle spørgsmål i klinikkens telefontid samt koordinering af kontakt med din praktiserende læge. 

Læs mere →
Luise Køstner Luise Køstner

Luise Køstner

Klinikassistent

 

 

 

 

Er uddannet social- og sundhedsassistent med mange års erfaring.
Du vil møde Luise i receptionen, ved undersøgelser og behandlinger.
En af Luises vigtigste opgaver er at vejlede dig både før, under og efter de forskellige undersøgelser. Hun er med dig igennem hele forløbet, så du kan føle dig tryg.

Læs mere →

Nyheder

E-mailkonsultation

Når du er oprettet med e-mailadresse, har du mulighed for at sende mails til klinikken gennem Lægevejen.dk, der er en sikker mailforbindelse. Her opbevares dine beskeder direkte i din journal, hvilket er sikrest for dig som patient og i overensstemmelse med datalovgivningen.

Lægevejen.dk

 • Benyttes, når du skal have svar på prøveresultater.
 • Kan også anvendes til små korte beskeder/forespørgsler, så længe du er i et forløb på klinikken.
 • Kan benyttes ved afbud senest dagen før planlagt konsultation - det er VIGTIGT, at afbud meldes telefonisk eller via mail-besked.

 

Hvornår kan jeg forvente et svar på mine prøver?

 • Resultatet af mikroskopiske undersøgelser modtages sædvanligvis inden for 4 – 6 uger efter prøvetagningstidspunkt.
 • Resultatet af blodprøver modtages inden for 2 uger, i nogle tilfælde går der længere tid.
 • Resultatet af urindyrkning eller podning fra livmoderhalsen modtages normalt inden for 1 uge efter prøvetagningstidspunkt.

 

Såfremt du ikke har modtaget en tilbagemelding fra mig inden for nævnte tidsrum, bedes du venligst kontakte klinikken telefonisk eller via Lægevejen.dk.

Den nye dataforordningslov gør det ikke muligt for dig at skrive til os via klinikkens ordinære mail (klinikken@de-vallier.dk), vi må ikke svare dig. Dette for sikring af dine personfølsomme oplysninger.
Kommunikation via Lægevejen.dk og telefonopkald er eneste kommunikationsvej.

Hvordan får jeg svar?

Du vil blive orienteret om dine prøveresultater via Lægevejen.dk med mindre andet er aftalt.

Fremgangsmåde:

 • Vent til du modtager en mail på din ordinære mail fra Anette, før du logger ind på Lægevejen.dk. Der ligger ikke noget til dig, før du har modtaget en mail på din ordinære mail.
 • Der er i den mail du har modtaget her fra klinikken et link til Lægevejen.dk, som du klikker på.
 • Vælg at logge på med dit NemID.
  Se evt. "hjælp til login" for vejledning
 • Hvis ikke du kommer direkte på Lægevejen.dk, møder du et billede på Sundhed.dk, hvor der midt på siden med rød skrift står følgende: "Åbner løsningen ikke automatisk i et nyt vindue? Så klik her for at komme til løsningen" Klik her!
  OBS: Tillad pop-op vinduer fra Sundhed.dk
 • Øverst til højre under menuvalg kan du manuelt vælge kontaktperson speciallæge Anette De Vallier
 • Du kommer nu direkte ind på Lægevejen.dk og kan se dit svar/mail fra Anette De Vallier under den blå fane, POST.
 • Det er vigtigt at læse svar på undersøgelse fra speciallæge Anette De Vallier via Lægevejen.dk og ikke læse svar fra sygehus på Sundhed.dk

Undersøgelser og behandlinger

Barnløshed
Kønssygdomme
Blødningsforstyrrelser
Nedsynkningsproblemer
Celleforandringer i livmoderhalsen
Overgangsalder
Celleprøve
Præventionsrådgivning
Cyster/svulster på æggestokkene
Smerter i underlivet
Endometriose
Smerter ved samleje
Fibromer (muskelknuder)
Spiralanlæggelse
Hormonforstyrrelser, PCOS
Terminsfastlæggelse
Komplikationer i graviditet
Udflåd fra skeden
Kønsvorter
Ufrivillig vandladning

Information

 

For at bestille tid til konsultation i min klinik er det nødvendigt, at du først har haft kontakt med din egen læge med henblik på fremsendelse af elektronisk henvisning.

På grund af det frie lægevalg indkaldes patienter normalt ikke til første konsultation, da henvisningen fra egen læge ofte sendes til en server og ikke direkte til klinikken.

Du skal selv henvende dig til klinikken med henblik på aftale om konsultation.
Du kan henvende dig på telefon i klinikkens telefontid. Vi foretrækker, at du retter telefonisk henvendelse, idet det giver os bedre mulighed for at afsætte netop den tid, der vurderes at være brug for i forhold til den problemstilling, du er henvist med.

Når du henvender dig, oprettes der en tid med relevante kontaktoplysninger. Det er vigtigt, at du oplyser dit mobiltelefonnummer og mailadresse, således at vi har mulighed for at kontakte dig, hvis det skulle blive nødvendigt.
 

Vi har mange nye patienter, der dagligt henvender sig, hvorfor det kan være svært at komme igennem på telefonen.
Hvis du allerede er patient i klinikken og er i et forløb her, eller hvis du er henvist på ny fra din egen læge, kan du kontakte os på sikker mail via Lægevejen.dk

 

Ventetid på konsultation er afhængig af hvilken problemstilling, du er henvist med. Hvis der er mistanke om alvorlig sygdom i underlivet, vil du blive undersøgt hurtigst muligt, hvilket dermed naturligt kan medføre øget ventetid for andre patienter. Ellers visiteres henvisningen efter symptomernes sværhedsgrad, der tilstræbes så kort ventetid som muligt. Vi forsøger i videst mulig omfang at afsætte den tid til dig, som vi ud fra henvisningen vurderer, der er behov for.

Klinikken har i perioder længere ventetid, hvorfor det er vigtigt, at du ved ønske om annullering eller ændring af din konsultationsaftale kontakter klinikken i god tid, således at vi kan benytte tiden til en anden patient.

 

Hvis det er første gang, du kommer i klinikken, vil vi bede dig om at udfylde et oplysningsskema, der blandt andet berører tidligere eventuelle sygdomme, nuværende symptomer og medicinforbrug m.m. Medbring gerne en medicinliste. Dette vil være en hjælp i forbindelse med gennemførelsen af konsultationen. Det vil derfor være en god idé, at du møder 5 min før din aftalte tid.

 

Patienter, der er booket til en konsultation, vil, såfremt de har mobiltelefon, få en påmindelse om tiden på SMS 7 dage inden konsultationen. Dette foregår automatisk igennem vores IT system. Der vil ikke være mulighed for besvarelse af denne SMS.

 

Afbud bedes meddeles klinikken telefonisk eller på Lægevejen.dk senest 1-2 dage før planlagte konsultation.

Ved udeblivelse fra planlagt undersøgelse opkræves et gebyr pålydende 250,00 kr.

Ved udeblivelse fra et planlagt operativt indgreb opkræves et gebyr pålydende 500,00 kr.
Hvis din udeblivelse skyldes særlige omstændigheder, kan der aftales en ny tid over almindelig venteliste.

 

Vi benytter udelukkende professionelle, fremmødte tolke, og har du brug for tolk til undersøgelsen, kan vi bestille det. Vi gør så vidt, det er muligt for tolkekontoret, brug af kvindelig tolkebistand.

 

 

Behandling af oplysninger
I forbindelse med min undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler klinik for Gynækologi og Obstetrik ved speciallæge gynækolog Anette De Vallier (i det følgende kaldet klinikken) en række oplysninger om dig.
I denne privatlivspolitik beskrives det, hvordan klinikken behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger
Klinikken indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig)
Almindelige kategorier af personoplysninger:
Navn, adresse, e-mail adresse, telefonnummer, personnummer, køn, familierelationer, sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.
Særlige kategorier af personoplysninger ("følsomme oplysninger"):
Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, resultater af røntgenundersøgelser, scanningsvar), seksuelle forhold, etnisk oprindelse.

Formål
Klinikken behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Min undersøgelse, diagnostik og behandling af dig
 • Evt. udarbejdelse af lægeerklæringer (efter anmodning fra anden part, med dit samtykke)
 • Evt. udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv. (efter anmodning fra anden part, med dit samtykke)
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser. Dette gælder i forbindelse med cancerregistrering og indberetning af fertilitetsbehandlinger.
 • Afregning til Sygesikringen/konsultationer
 • Evt. afregningsformål til forsikringsselskab, såfremt du undersøges i sundhedsforsikringsregi.
 • Overholdelse af vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU´s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.:
  Dokumentationspligt.
  Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandling.
  Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger.
  Hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelse af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer.
  Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder.
  Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre.
  Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder.
  Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
  Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning.
   

Frivillighed 
Når klinikken indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til klinikken. Konsekvensen af ikke at give klinikken personoplysningerne vil være, at jeg/klinikken ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

Kilder
I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse, henvisende læge eller ved opslag i elektroniske journalsystemer, herunder Sundhed.dk, laboratorieportalen, FMK (fælles medicinkort). Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger
I det omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb. Der vil altid blive fremsendt lægenotater til henvisende læge, medmindre du aktivt frasiger dig dette.
 • Der videregives oplysninger til andre myndigheder, kliniske kvalitetsdatabaser, Det danske vaccinationsregister, Styrelsen for Patientsikkerhed, Det fælles medicinkort, Politiet, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil i følge gældende lovgivning.
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (egen-acces)
 • Ved henvisning af patienter til fx sygehus, videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt
 • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via receptserveren
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Ved videregivelse af epikriser videregives oplysninger til den henvisende læge
 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger
Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patient behandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9
 • Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter videregives efter reglerne i overenskomst om speciallægehjælp §§ 20-23 samt sundhedsloven
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier sker efter reglerne i Sundhedsstyrelsens vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser i medfør af autorisationsloven
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i overenskomst om speciallægehjælp § 49 og sundhedsloven
 • Medicinordinationer på recepter sendes via IT-tjenesten receptserveren efter reglerne i sundhedslovens kap. 42 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler, særligt kap. 3
 • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser mv. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
   

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger (fortsat)

 • Epikriser, som er et kort sammendrag af patientens sygehistorie og behandlingsforløb sendes til henvisende læge og i nogle tilfælde til henvisende sygehus efter reglerne i sundhedslovens
  kap. 9
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a)
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43
 • Ved afdøde patienter kan visse oplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende. afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling efter reglerne i sundhedslovens § 45.

Tilbagekaldelse af samtykke
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket.
Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere
Dine personoplysninger behandles og opbevares hos klinikkens databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra klinikken. Ønskes yderligere oplysninger vedr. klinikkens databehandlere kontaktes klinikejer Anette De Vallier.

Opbevaringsperiode
Klinikken opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de ovenfor angivne formål. Klinikken har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i minimum10 år efter seneste tilførsel i journalen. Der kan opstå tilfælde hvor klinikken er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder
Du har - med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få rettet ukorrekte oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelser mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning ("profilering").
Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder er du velkommen til at kontakte klinikken telefonisk jf. nedenstående kontaktinformationer.
 

Speciallæge i gynækologi og obstetrik
Anette De Vallier
Vestergade 39, 3. tv
5000 Odense C
tlf. 66 136012

 

Find vej

Her bor vi

Klinikken er beliggende Vestergade 39, 3. sal i det centrale Odense, cirka 700 meter fra Odense Banegårdcenter.

Der er gode parkeringsmuligheder i det nærliggende parkeringshus i Store Gråbrødrestræde.

Man kan benytte hovedindgangen i Vestergade eller bagindgangen i Store Gråbrødrestræde, hvor der forefindes elevator.

Sådan kan du kontakte os
Gynækologisk klinik
Vestergade 39, 3. sal tv
5000 Odense C.
Telefon: 66 13 60 12

Link til Google maps her